top of page

Om Ängsträdgården

Företaget startades hösten -22 och sommaren 2023 var den första sommaren för självplocket. Många olika tjänster och produkter hann testas under det första året och det ska bli en spännande resa att se var vi hamnar 2024! Jag hoppas med Ängsträdgården kunna inspirera fler till att odla och handla växter på ett hållbart sätt. 

Namnet "Ängsträdgården" kommer av just blandningen mellan äng och trädgård. Ängen med sin höga biologiska mångfald, där växter växer tätt i olika skikt och med olika växtsätt, inspirerar mitt sätt att gestalta planteringar. Jag vill visa andra att vilda växter har en given plats i trädgården, och ofta gör sig fint med andra trädgårdsväxter. 

Jag hoppas att du vill hänga med på resan!

  • Instagram
  • Facebook
  • Pinterest
  • YouTube
  • LinkedIn

Följ mig i mina sociala kanaler

zh_edited.jpg

Om mig

Mitt namn är Essie Moe och jag startade Ängsträdgården för att kunna arbeta med något som jag tycker väldigt mycket om och något som jag tycker är viktigt. Mitt intresse och mina kunskaper startade vid landskapsarkitektutbildningen på SLU i Uppsala 2018 (examen -21). Från att ha varit väldigt intresserad av trädgårdsdesign har jag idag gått mer åt hållbarhet, odling och ekologi, vilket jag kombinerar i mitt arbete.

Tidigare har jag arbetat med skötsel av grönytor på griftegårdarna i Linköping samt odling och försäljning av grödor på Hermelins KRAV-märkta grönsaksodlingar. Jag har även jobbat med växt- och trädgårdsrådgivning på Blomsterlandet, där jag fann intresse för rådgivning. 

Utöver trädgård så älskar jag inredningsdesign och arkitektur, träning, olika utomhusaktiviteter och god mat.

Mitt kandidatarbete Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism : olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design, finns att läsa här

Tidigare gestaltningsarbeten, skötselplaner och andra dokument inom landskapsarkitektur finns att se här.

Har du fler frågor om mig eller Ängsträdgården så är du varmt välkommen att höra av dig.

bottom of page