top of page
bakgrund.png
20240627_212702.jpg

Handla växter online

Under uppbyggnad! Skriv upp dig på nyhetsbrevet här för att få information när det går att beställa växter online!

bakgrund.png

List Title

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

akleja

Akleja

Aquilegia vulgaris

25 st i lager

Varierade blomfärger. Flerårig. Sol - skugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Tuvbildande/upprättväxande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 3 insektsarter i Sverige. Höjd 30-100 cm. Bredd 20-30 cm. Blomningstid maj-juli. Pålrot, sprids med frö. Härdighet A. cc 30 cm. Lokal frökälla.​

berglin

Berglin

Linum perenne

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Upprättväxande/tuvbildande, vasformat växtsätt. Omtyckt av pollinatörer.Höjd 40-60 cm. Bredd ca 40 cm. Blomningstid juni - aug. Sprids med frö. Blommar mest förmiddagar. Fina fröställningar. Bra stenpartiväxt. Härdighet B. cc 30 cm. 

färgkulla

Färgkulla

Cota tinctoria

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Upprättväxande, mattbildande, marktäckande i näringsrika jordar. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 5 insektsarter i Sverige. Höjd 20-50 cm. Bredd 20-30 cm. Blomningstid juni-sep. Sprids med frö samt horisontell jordstam. Härdighet B*. cc 30 cm. Lokal frökälla.

Gökblomster 'White Robin'

Lychnis flos-cuculi

25 st i lager

Flerårig. Sol - skugga, torr - normal jord. Relativt torktålig, men trivs bäst i fuktigare jordar. Rosett-/tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 20-60 cm. Bredd 15-25 cm.

Blomningstid maj - juli. Sprids med frö, ofta rik fröspridning. Härdighet B. cc 30 cm.

Humleblomster

Geum rivale

25 st i lager

Flerårig. Sol - skugga, torr - fuktig jord. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Vintergrön och marktäckande. Tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 7 insektsarter i Sverige. Höjd 20-40 cm. Bredd 20 cm. Blomningstid maj - sep. Sprids med frö samt horisontell jordstam.
Härdighet B. cc 30 cm.
Lokal frökälla.

Koreansk anisisop

Agastache rugosa f. albiflora

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Tuv-/mattbildande och upprättväxande. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 30-80 cm. Bredd 40 cm. Blomningstid juni - sep. Doftar. Sprids med frö samt sidoskott.
Härdighet B*. cc 40 cm.

Porslinsveronika

Veronica gentianoides

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, normal - fuktig jord. Marktäckande, dock långsamväxande. En av de perenner som blommar tidigast på säsongen. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 30-50 cm. Bredd 20-30 cm. Blomningstid maj - juni. Sprids med frö samt sidoskott. Bra snittblomma. Härdighet B. cc 20-30 cm.

Purpursporre

Linaria purpurea

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Upprättväxande/tuvbildande, ibland mattbildande. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 40-60 cm. Bredd ca 30 cm. Blomningstid juli - okt. Sprids med frö. Härdighet B*. cc 30 cm.

Romersk malört

Artemisia pontica

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig, dock finare i rikare och fuktigare jord. Upprättväxande. Höjd 30-50 cm. Breder ut sig. Bra kontrastväxt. Blomningstid juli - sep. Sprids med utlöpare. Doftar. Härdighet B*. cc beror på plantstrlk och önskad täckningshastighet.

Smällglim

Silene vulgaris

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Växer på mager mark, ofta i grus/sand. Rosett-/ tuvbildande, ibland marktäckande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 9 insektsarter i Sverige. Höjd 40-70 cm. Bredd 20-30 cm. Blomningstid juni - aug. Bra snittblomma och fina frökapslar. Sprids med frö samt utlöpare. Bra i grunda jordar eller stenpartier. Härdighet A. cc 30 cm.

Strandiris

Iris sibirica

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Tuvbildande med gräslikt bladverk. Kort blomningstid men värd att odla för bladverket. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 9 insektsarter i Sverige. Höjd 20-50 cm. Bredd 10-30 cm. Blomningstid juni. Pålrot, sprids med frö samt horisontell jordstam. Härdighet A. cc 30 cm.

Vitpytta

Achillea ptarmica

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Mattbildande/ upprättväxande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 13 insektsarter i Sverige. Höjd 40-80 cm. Bredd 10- 40 cm. Blomningstid juli - aug. Sprids med frö samt utlöpare. Bra snittblomma. Härdighet A. cc beror på plantstrlk och önskad täckningshastighet.

logga grön bakgrund.jpg

Anisisop 'Blue'

Agastache foeniculum

25 st i lager

Flerårig, ibland kortlivad. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Upprättväxande/mattbildande. Omtyckt av pollinatörer.Höjd 30-50 cm. Bredd ca 40 cm. Blomningstid juli - sep. Pålrot, sprids med frö. Doftar. Bra snittblomma/torkad.
Härdighet C*. cc 30 cm. 

brittsommaraster

Brittsommaraster 'Rudolf Goethe'

Aster amellus

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Mattbildande/upprättväxande med stadiga stjälkar. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 40-70 cm. Bredd 15-25 cm. Blomningstid aug - okt. Bra snittblomma. Sprids med frö samt sidoskott. 
Härdighet A. cc 30 cm.

gökblomster (1).jpg

Gökblomster

Lychnis flos-cuculi

25 st i lager

Flerårig. Sol - skugga, torr - normal jord. Relativt torktålig, men trivs bäst i fuktigare jordar. Rosett-/tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 2 insektsarter i Sverige. Höjd 20-60 cm. Bredd 15-25 cm. Blomningstid maj - juli. Sprids med frö, ofta rik fröspridning. Härdighet B. cc 30 cm. Lokal frökälla.

Hjärtstilla

Leonurus cardiaca

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, normal jord. Trivs bäst i näringsrik jord, t.ex. lerjord. Upprättväxande, buskig. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 60-100 cm. Bredd 40-60 cm. Blomningstid juli - sep. Bra snittblomma/torkad, dock stark doft. Pålrot, sprids med frö. 
Härdighet C*. cc 50 cm/solitär.

Isop 'Albus'

Hyssopus officinalis

25 st i lager

Flerårig vedartad halvbuske. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Buskigt och rundat växtsätt. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 30-60 cm. Bredd ca 50 cm. Blomningstid juli - sep. Sprids med frö. Doftar.
Härdighet B*. cc 40-50 cm.

Kärleksört

Hylotelephium telephium

25 st i lager

Vissa varianter mer rödbladiga/rödblommiga. Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Växer gärna på stenhällar och klippor. Bra för stenparti eller i grunda jordar. Rosett-/tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer och värdväxt till 10 insektsarter i Sverige. Höjd ca 15-30 cm. Bredd ca 15 cm. Blomningstid juli - okt. Sprids med frö. Härdighet A*. cc 15-20 cm. Lokal frökälla.

Prästkrage

Leucanthemum vulgare

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Upprättväxande/ tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer. Värdväxt till 32 insektsarter i Sverige. Höjd 30-50 cm. Bredd ca 30 cm. Blomningstid maj - okt. Sprids med frö, ofta rik fröspridning. Bra snittblomma. Doftar. Härdighet A. cc 30 cm. Lokal frökälla.

Pärleternell

Anaphalis margaritacea

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Mattbildande/ upprättväxande, marktäckande. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 40-60 cm. Bredd 10-30 cm. Blomningstid juli - okt. Sprids med utlöpare. Bra i grunda jordar. Bra snittblomma/torkad. Härdighet A. cc beror på plantstrlk och önskad täckningshastighet.

Rosenkrage ’Robinson’s Pink’

Tanacetum coccineum

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Tuvbildande. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 40-60 cm. Bredd 30-40 cm. Blomningstid juni - aug. Bra snittblomma. Doftar. Härdighet A. cc 30 cm.

Stenkyndel

Clinopodium nepeta

25 st i lager

Blomfärg varierar från vit/ljus till violett. Den ljusblommande lockar till sig något fler pollinatörer. Flerårig. Sol - halvskugga, torr - normal jord. Torktålig. Anspråkslös, trivs i de flesta jordar. Tuvbildande/molnformad. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 25-60 cm. Bredd 30-80 cm. Blomningstid juli - okt. Sprids med frö (den mörka mer än ljusa). Doftar. Härdighet B. cc 30-50 cm.

Strandveronika 'Alba'

Veronica longifolia

25 st i lager

Flerårig. Sol - halvskugga, torr - fuktig jord. Torktålig. Anspråkslös, klarar de flesta jordar. Mattbildande/ upprättväxande med stadiga stjälkar. Omtyckt av pollinatörer. Höjd 30-50 cm. Bredd 20-40 cm. Blomningstid juli - sep. Bra snittblomma. Sprids med frö samt sidoskott. Härdighet A. cc 30 cm.

20240626_090937.jpg

Orderformulär

Faktura 30 dagar skickas till epost vid påbörjad leverans. Missa inte att se skräpinkorgen. Önskas olika adresser för leverans och faktura, kontakta mig för att beställa.

Tack för din beställning!

bottom of page