top of page
Plantering rabatt design växtval perenner pollinatörvänligt

Trädgårdsplanering
Rådgivning
Design

Alltid med fokus på hållbarhet och biologisk mångfald, Östergötland

Se följande tjänster som basutbud. Varje trädgård/kund är unik och jag anpassar gärna mina tjänster och paket efter önskemål. Söker du någon tjänst inom trädgård som du inte ser i listan? Mejla angstradgarden@gmail.com

Timpris för möten & rådgivning på plats: 625 kr ink. moms 25%.

Timpris för designarbete: 850 kr ink. moms 25%.

Restidsersättning 500 kr/timme ink. moms. 

Jag träffas gärna för ett kortare introduktionsmöte för att lära känna varandra och ta reda på vilka tjänster som hjälper dig bäst. Skicka ett mejl om tider som passar dig! Går även bra att köra digitalt eller på telefon.

Enklare tjänster inom trädgård och plantering

För dig som vill ha handledning och guidning snarare än ett färdigt slutresultat.

prästkragar sommaräng äng i trädgården pollinatörer växter blommor

Personlig rådgivning på plats

En perfekt, enkel start för dig som bor i Östergötland. Vi ses på plats och går igenom frågor och funderingar gällande din trädgård. Det kan handla om ekologi, skötsel och plantering eller design, växtval och planering framåt. Tjänsten baseras på möten med rådgivning/handledning hemma hos dig alt. annan passande plats beroende på frågorna.

illustration skiss inspiration trädgård uteplats

Enklare förslag - inspiration med idéer för trädgården

Skisser, illustrationer och/eller listor och text där mer arbete krävs än vad vi kan gå igenom hemma hos dig. T.ex. enklare perspektivbilder, skisser i foton, växtlistor och liknande. Utformas efter önskemål och budget, oftast min. 5 timmar.

skiss inspiration rabatt plantering växter trädgård baksida snittblommor sommarblommor

Digital planteringsdesign - växtlistor och skisser

Helt digital tjänst för dig som vill skapa en ny, eller komplettera en äldre rabatt/plantering. Skicka bilder, video och mått till mig på ytan samt dina önskemål och frågor så tar vi det vidare därifrån.

Avancerade tjänster & paket | Trädgårdsdesign

För dig som inte vill testa själv, utan vill ha mer exakta instruktioner och målbilder över specifika ytor.
Paketen går självklart att anpassa efter budget, men de ger exempel på hur mycket arbete som krävs.

rabatt blommor prydnadsgräs växtval plantering trädgårdsdesign

Planteringsdesign - fullständig planering av rabatt och planteringar

INGÅR:

 • Första möte på plats för att diskutera förutsättningar och önskemål. Enklare inmätning av planteringens yta.

 • Lista på växter (lök, annueller, bienner, perenner, buskar & träd) som passar önskade egenskaper och ståndort. Sorteras efter årstid & kombinationer med bilder. Ofta fler arter än vad som planeras in ifall du vill välja fler växter själv.

 • Snitt/vy eller perspektivbild som visar på planteringens estetiska egenskaper (färgskala, struktur, grupperingar). Oftast skissad i foto för att få med omgivning. 

 • Måttsatt planteringsplan som visar hur/var växterna planteras och grupperas. Även instruktioner kring plantering och ev. sådd, efter önskemål. 

 • Inköpslista med antal av varje art, rek inköpsställe och ca pris. Vill du köpa perenner från Ängsträdgården används detta som underlag för att få ett bättre pris. 

 • Skötselplan

 • Möte för presentation/överlämning.

Pris: från 8.000 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER:​

Odling och leverans av perenner från Ängsträdgården samt hjälp vid plantering/sådd. Extra möten/handledningstillfällen går att ordna om det är något du vill lära dig mer om, t.ex. att dra upp egna perenner från frö. 

Har planteringen speciella funktioner, t.ex. grönt tak, regnbädd/dagvattenhantering och liknande  så tillkommer ritningar över växtbädd och jordsubstrat. I dessa fall kan det krävas andra underlag innan arbetet påbörjas. Detsamma gäller om planteringen är mycket stor eller ligger i anslutning till stödmurar, tomtgränser eller liknande. Kontakta mig för mer information. Annars utgår designen från befintlig jord.

inspiration plan trädgård trädgårdsplanering ritning skiss

Trädgårdsdesign - fullständig planering av hela eller delar av trädgården

Underlag som är bra att ha innan start är utdrag ur primärkartan samt inmätning av höjder (kolla med din kommun om sådan data finns på din tomt), ritningar över byggnader och ledningar samt om du har inspirationsbilder.

INGÅR:

 • Möte för analyser och inventeringar, anpassas efter projektets fokus. T.ex. inventering av arter eller växter/objekt som ska behållas alt. plockas bort eller flyttas på. Ev. enklare inmätning av objekt som saknas på underlag, samt diskussion och behovsanalys kring förutsättningar och önskemål.

 • Enklare planer för sammanställning av analyser och kommande förändringar t.ex: analysplan med trädgårdens förutsättningar, funktionsplan för lokalisering av önskade funktioner.

 • Enklare plan över trädgårdens formspråk samt moodboard för material, känsla och färgskalor. 

 • Möte, avstämning.

 • Skalenlig illustrationsplan över hela trädgården som visar på ny utformning.

 • Måttsatta planer och illustrationer över trädgårdens olika rum & fokusområden, enligt överenskommelse. T.ex. snitt eller perspektivbilder över sittytor, odlingsytor eller gångstråk som visar material, möbler, växter, höjder/bredder m.m. 

 • Möte för presentation/överlämning.

Pris: från 12.000 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER:

Planteringsdesign över olika planteringar, se tjänsten "Planteringsdesign". Annars visas endast trädgårdens karaktär utan specifika arter om inte annat önskas. Extra möten för att stämma av under arbetets gång beroende på projektets komplexitet. 

bakgrund.png

Läs fler omdömen på Google.

Professionellt med många roliga idéer!

Tidigare kund hos Ängsträdgården?

Om du är tidigare kund eller på annat sätt har kommit i kontakt med mina produkter/tjänster så blir jag väldigt tacksam om du vill lämna ett omdöme! Det gör att jag kan utveckla verksamheten i rätt riktning och hjälpa fler.
Endast omdömet kan komma att visas på hemsidan, epost är till för om jag behöver återkoppla eller fråga något.

Skulle du rekommendera Ängsträdgården till dina vänner?

Tack för ditt omdöme!

bottom of page